Saturday 12 November 2011

TOR: Ẩn danh khi 'online'

Duyệt web ẩn danh, vượt tưởng lửa, ngăn chặn theo dõi dấu vết, miễn phí và mã nguồn mở, đó là những gì Tor mang lại cho bạn.

http://www.torproject.org
Mirror: http://www.mediafire.com/?d7ln8vcv26lui4t

No comments:

Post a Comment