Saturday 8 October 2011

Tạo Dynamic Web Project (Eclipse 3.5) từ source-code có sẵn.

Vì vài lý do tui sao lưu 'source-code' và xóa 'meta-data' của Eclipse Project, hậu quả hôm nay 'import' lại 'project' phát hiện không thể 'convert' từ Java Project sang Dynamic Web Project.

Chuyện cũng không lớn lắm
  • Trước hết bạn tạo 'project' mới trùng với tên 'project' muốn 'import' (ví dụ: Example).
  • Mở trình quản lý tập tin bạn thường dùng, chuyển tới thư mục chứa 'project' mới tạo. 'Copy' thư mục .settings, tập tin .classpath và .project vào thư mục chứa project của bạn.
  • Xóa project bạn vừa tạo.
  • Vào Eclipse chọn File > Import.. > Existing Projects into Workspace, chọn Next.
  • Tại mục Select root directory, chọn thư mục chứa project của bạn.
  • 'Project' của bạn sẽ hiện ra tại mục Projects, 'check' vào nó và chọn Finish.

Wednesday 5 October 2011

Steve Jobs (1955-2011)

 Vĩnh biệt Steve Jobs, kẻ luôn làm cả thế giới kinh ngạc, con người tôi ngưỡng mộ và kính phục. Tuy không cùng niềm tin và tui không biết ông phải trả lời như thế nào trước mặt Đức Chúa Trời của nhân loại.

Tôi thật sự kính phục ông, ông có cuộc sống hết mình chưa chắc Cơ Đốc Nhân nào sống được. Cách đây mấy tháng nghe tin ông rời Apple hẳn bất cứ ai cũng hiểu sức mạnh tinh thần đã không thể chống lai sự chống phá của thân thể. Sáng nay thật sự bất ngờ khi nghe tin ông mất, những ngỡ ông sẽ được nghỉ ngơi lúc cuối đời, nhưng sao nhanh quá.

Vĩnh biệt con người miệt mài với công việc mang lại cho nhân loại những sản phẩm công nghệ tinh tế nhất, con người có cái nhìn kiên nghị dám chiến đấu với tử thần đến phút cuối cùng. Vinh biệt ông, Steve Jobs!


Speeding up Firefox

Dành cho các bạn đang xài linux, có chút bất tiện nếu sử dùng chức năng save tab.
http://www.linuxized.com/2009/05/speeding-up-firefox-with-tmpfs-and-automatic-rsync