Wednesday 5 October 2011

Steve Jobs (1955-2011)

 Vĩnh biệt Steve Jobs, kẻ luôn làm cả thế giới kinh ngạc, con người tôi ngưỡng mộ và kính phục. Tuy không cùng niềm tin và tui không biết ông phải trả lời như thế nào trước mặt Đức Chúa Trời của nhân loại.

Tôi thật sự kính phục ông, ông có cuộc sống hết mình chưa chắc Cơ Đốc Nhân nào sống được. Cách đây mấy tháng nghe tin ông rời Apple hẳn bất cứ ai cũng hiểu sức mạnh tinh thần đã không thể chống lai sự chống phá của thân thể. Sáng nay thật sự bất ngờ khi nghe tin ông mất, những ngỡ ông sẽ được nghỉ ngơi lúc cuối đời, nhưng sao nhanh quá.

Vĩnh biệt con người miệt mài với công việc mang lại cho nhân loại những sản phẩm công nghệ tinh tế nhất, con người có cái nhìn kiên nghị dám chiến đấu với tử thần đến phút cuối cùng. Vinh biệt ông, Steve Jobs!


No comments:

Post a Comment