Friday 23 September 2011

Grub bootloader nhận phân vùng NTFS

Lỗi: Filesystem Type Unknown, Partition Type 0x7
Lỗi này thường xảy ra trên hệ thống dual boot Linux/Windows, cụ thể trường hợp tui gặp là Windows XP. Bình thường chạy tốt, bỗng 1 ngày đẹp trời không vào được. Tui cài Windows XP trên phân vùng Extended.

Phân vùng
sda1: boot
sda2: swap
sda3: gentoo
sda4: Extended
sda5: windows
...

Boot Entry
title Windows XP Professional
root (hd0,4)
chainloader +1
Tui hong hiểu và cũng hong biết sửa thế nào! Nên đành cài Windows XP trên phân vùng primary. Chậc.

No comments:

Post a Comment